صورت ویدیویی از خواندن رومه جذابتر است یا از سوی دیگر، ترجیح میدهیم یک داستان را به صورت ویدیویی نظارهگر باشیم تا متن آن را بخوانیم این ورود به دنیای ویدیو با محبوبیت گوشیهای هوشمند افزایش چشمگیرتری نیز به خود داشته و حالا به لطف تلفن همراهمان، میتوانیم همواره و در هر شرایطی از تماشای ویدیوها لذت ببریم تماشای پخش زنده نیز این روزها محبوبیت زیادی پیدا کرده، مثل تماشای مسابقات ورزشی به صورت زنده آپارات میتواند دروازهای برای ورود به دنیای ویدیو روی گوشیهای اندرویدی باشد و حتی به کمک آپارات اسپورت میتوان مسابقات فوتبال را نیز تماشا کرد فون استار